Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

24.03.2009 Skriv ut

Hendelsesrapportering IKT

I følge rundskriv 31/2007, Rapportering av IKT-hendingar til Kredittilsynet, skal finansforetak rapportere hendelser til Finanstilsynet. Baserte på rapporterte hendelser lager IKT-tilsynet statistikk som viser hendelser fordelt på virksomhetsområde. For hendelser relatert til internet, rapporteres også hovedårsaken til hendelsen. Finansforetakene kan benytte denne i sin risiko- og sårbarhetsanalyse.

IT-tilsynet lager statistikker (pdf) og anlyserer årsaksforhold. Statistikken er input til den årlig ROS-analysen.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding