Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

02.07.2010 Skriv ut

FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 23.–25. juni 2010

1. Erklæringer

FATF gjentar 25. juni 2010 tidligere erklæring vedrørende Iran. Som det fremgår av erklæringen anmodes finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme med hensyn til transaksjoner og kundeforhold relatert til Iran.

FATF fortsetter arbeidet med å identifisere land som har såkalte strategiske mangler (f.eks. manglende kriminalisering av finansiering av terrorvirksomhet) i sine anti-hvitvaskings/-terrorfinansieringssystemer og å rapportere om dette til G20. Av de landende som fortsatt har strategiske mangler er det nå to land som ikke har klart forpliktet seg til å treffe nødvendige tiltak: Den demokratiske folkerepublikken Korea og São Tome og Principe. Disse landene er ført opp i ”FATF Public Statement”, og det ble uttrykt at deres mangler i forhold til hvitvasking/terrorfinansiering representerer en risiko for det internasjonale finanssystemet.

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Det er nå 24 øvrige land hvor FATF har slått fast at det er strategiske mangler, og disse er ført opp på en separat liste. Disse jurisdiksjonene skiller seg fra dem som er omtalt ovenfor ved at de alle har politisk forpliktet seg til å bedre situasjonen og har utarbeidet aksjonsplaner for å få dette til. FATF vil fortsette å samarbeide med disse landene og oppfordrer alle til å gjennomføre aksjonsplanene hurtig og innenfor de angitte tidsrammer. Landene som omfattes er: Angola, Antigua og Barbuda, Aserbajdsjan, Bolivia, Ecuador, Hellas, Indonesia, Kenya, Marokko, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Qatar, Sri Lanka, Sudan, Syria, Thailand, Trinidad og Tobago, Tyrkia, Turkmenistan, Ukraina og Jemen.

Myndighetene i Angola, Ecuador, Etiopia, Pakistan and Turkmenistan har forpliktet seg til å gjøre nødvendige tiltak for å rette opp mangler i sine anti-hvitvaskings/-terrorfinansieringssystemer. Basert på dette har FATF besluttet å flytte disse landene fra FATFs ”Public Statement” slik det ble publisert av FATF 18. februar 2010, til dokumentet ”Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process” publisert av FATF 25 juni 2010.

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding