Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

19.08.2013 Skriv ut

FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 19. – 21. juni 2013

1. Offisiell erklæring

FATF understreker på nytt at man er særdeles bekymret over Irans mangel på å forholde seg til risikoen knyttet til finansiering av terrorisme med de trusler dette representerer for det internasjonale finanssystemet. Alle stater oppfordres til å anmode sine finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran, iranske selskaper og finansinstitusjoner. Statene blir også oppfordret til å iverksette mottiltak for å beskytte sine finanssektorer mot risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som har sitt opphav i Iran.

FATF fremhever også Den demokratiske folkerepublikken Koreas manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Som for Iran oppfordres det derfor til å utvise spesiell aktsomhet ved forretningsforbindelser med Nord-Korea og nordkoreanske selskaper og finansinstitusjoner og dessuten å iverksette mottiltak.

Ytterligere 12 land er omtalt i den offisielle erklæringen. Dette er land som tidligere har forpliktet seg til å rette opp strategiske mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering, men som ikke har gjort tilstrekkelige fremskritt i arbeidet. FATF fremhever at man må vurdere risikoen knyttet til manglene i disse landene. Det gjelder Ecuador, Etiopia, Indonesia, Jemen, Kenya, Myanmar, Pakistan, Sao Tomé og Principe, Syria, Tanzania,  Tyrkia og Vietnam.

Nigeria var tidligere omtalt i den offisielle erklæringen, men er nå tatt ut av denne og flyttet til den andre listen omtalt nedenfor. Nigeria har dessuten kommet så langt i å rette opp sine strategiske mangler at FATF vil gjennomføre et stedlig besøk for å få en eventuell bekreftelse på om det vil være mulig å fjerne landet også fra denne andre listen. For Ecuador understrekes det derimot at landet ikke har gjort tilstrekkelige fremskritt i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Om ikke tilstrekkelige tiltak er gjennomført før FATFs neste møte i oktober 2013, vil FATF anbefale medlemsstatene om å gjennomføre mottiltak overfor Ecuador.

FATF Public Statement - 21 June 2013

2.  Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til landene omtalt ovenfor har FATF identifisert 21 øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjelder Afghanistan, Albania, Algerie,  Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Bangladesh, Cuba,  Kambodsja, Kirgisistan, Kuwait, Laos, Marokko, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Sudan, Tadsjikistan og Zimbabwe. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen. 

Som omtalt ovenfor, har Nigeria kommet så langt i arbeidet med å rette opp strategiske mangler at FATF vil gjennomføre et stedlig besøk for å vurdere om det ikke lenger vil være grunn til å overvåke dette landet på samme måte som de andre på listen.  Det samme er tilfellet for Marokko. Algerie og Antigua og Barbuda har på den annen side ikke fulgt opp sine handlingsplaner i tilstrekkelig grad. Om ikke klare fremskritt er gjort innen FATFs neste møte i oktober 2013, vil disse landene bli flyttet til den offisielle erklæringen sammen med land hvor risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering anses å være høy.

Etter at stedlige besøk var blitt gjennomført i henholdsvis Bolivia, Brunei Darussalam, Filippinene, Sri Lanka og Thailand, ble det bekreftet at alle disse landene hadde kommet så langt i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering at FATF besluttet å stryke dem fra listen.

FATFs beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene går frem av det dokumentet det er vist til nedenfor.

Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process - 21 June 2013

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding