Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

15.03.2010 Skriv ut

FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 17.–19. februar 2010

1. Erklæringer

Selv om FATF noterte seg visse positive skritt i retning av å bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorvirksomhet i Iran, Pakistan og Turkmenistan, ble de tidligere erklæringene om at finansinstitusjonene måtte være særlig oppmerksomme i forbindelse med transaksjoner med disse landene gjentatt. For São Tome og Principes vedkommende uttrykte FATF sin vedvarende bekymring for landets manglende innsats på området.

På den annen side hilste FATF velkommen betydelige forbedringer i Usbekistans regime mot hvitvasking og terrorfinansiering og besluttet at landet ikke lenger ville være gjenstand for FATFs spesielle overvåkningsprosedyre.

Et nytt element i FATFs arbeid er å identifisere land som har såkalte strategiske mangler (f.eks. manglende kriminalisering av finansiering av terrorvirksomhet) i sine anti-hvitvaskings/-terrorfinansieringssystemer og å rapportere om dette til G20. I juni 2009 ble 39 jurisdiksjoner plukket ut etter nærmere kriterier (Flere vil følge senere.). Etter en forenklet prosedyre ble sakene for flere av disse landene lagt til side. Etter en mer omfattende vurdering ble 24 land ansett for å ha slike strategiske mangler. Fire av disse, Angola, Etiopia, Nord-Korea og Ecuador, hadde det enten ikke vært mulig å komme i kontakt med, eller hadde ikke klart forpliktet seg til å treffe nødvendige tiltak. Disse landene ble derfor ført opp på samme liste som de andre landene omtalt ovenfor hvor FATF har uttalt seg kritisk, og det ble uttrykt at deres mangler i forhold til hvitvasking/terrorfinansiering representerer en risiko for det internasjonale finanssystemet.

"FATF Public Statement", datert 18. februar 2010 (pdf)

Omtale av Usbekistan i "Chairman's Summary"
"AML/CFT Improvements in Uzbekistan
The FATF welcomes Uzbekistan’s significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Uzbekistan has addressed the AML/CFT deficiencies that the FATF had identified in February 2008.  Uzbekistan is no longer subject to the FATF’s enhanced monitoring process. The Eurasian Group will continue to work with Uzbekistan in strengthening its AML/CFT regime."

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

De øvrige 20 landene hvor FATF slo fast at det var strategiske mangler, er ført opp på en separat liste. Disse jurisdiksjonene skiller seg fra dem som er omtalt ovenfor ved at de alle har politisk forpliktet seg til å bedre situasjonen og har utarbeidet aksjonsplaner for å få dette til. FATF vil fortsette å samarbeide med disse landene og oppfordre alle til å gjennomføre aksjonsplanene hurtig og innenfor de angitte tidsrammer. Landene som omfattes er: Antigua og Barbuda, Aserbajdsjan, Bolivia, Hellas, Indonesia, Kenya, Marokko, Myanmar, Nepal, Nigeria, Paraguay, Qatar, Sri Lanka, Sudan, Syria, Trinidad og Tobago, Thailand, Tyrkia, Ukraina og Jemen.

“Impoving Global AML/CFT Compliance: On-going Process”, datert 18. februar 2010


 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding