Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

05.01.2011 Skriv ut

FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 20.-22. oktober 2010

1. Offisiell erklæring

FATF peker i sin offisielle erklæring av 22. oktober 2010 på Irans manglende oppfølging av tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. I sær pekes det på det siste området. Som det fremgår av erklæringen, anmodes finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme med hensyn til transaksjoner og kundeforhold relatert til Iran.

Av de land som utenom Iran er identifisert til å ha såkalte strategiske mangler (f.eks. manglende kriminalisering av finansiering av terrorvirksomhet) i sine anti-hvitvaskings/-terrorfinansieringssystemer og som ikke har forpliktet seg til å treffe nødvendige tiltak, gjenstår nå kun Den demokratiske folkerepublikken Korea. Dette landet er derfor sammen med Iran ført opp i den offisielle erklæringen, og det er uttrykt at Nord-Koreas mangler i forhold til hvitvasking/terrorfinansiering representerer en risiko for det internasjonale finanssystemet.

Sao Tomé og Principe, som tidligere stod på denne listen, har nå påtatt seg politiske forpliktelser til å treffe tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette landet er derfor ført opp på listen omtalt under punkt 2 nedenfor.

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Det er nå 31 øvrige land hvor FATF har slått fast at det er strategiske mangler, og disse er ført opp på en separat liste. Disse jurisdiksjonene skiller seg fra dem som er omtalt ovenfor, ved at de alle har politisk forpliktet seg til å bedre situasjonen og har utarbeidet aksjonsplaner for å få dette til. FATF vil fortsette å samarbeide med disse landene og oppfordrer alle til å gjennomføre aksjonsplanene hurtig og innenfor de angitte tidsrammer. Landene som omfattes er: Angola, Antigua og Barbuda, Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Etiopia, Filippinene, Ghana, Hellas, Honduras, Indonesia, Jemen, Kenya, Marokko, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Sao Tomé og Principe, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tanzania, Thailand, Trinidad og Tobago, Turkmenistan, Tyrkia, Ukraina, Venezuela og Vietnam.

Aserbajdsjan og Qatar, som tidligere stod på denne listen, har gjennomført betydelige tiltak for å forbedre sine regimer mot hvitvasking og terrorfinansiering. De er derfor tatt av listen.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding