Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

20.11.2014 Skriv ut

Båndlegging av midler jf. Straffeprosessloven 202 d

Slutning i Oslo tingretts kjennelse av 20. november 2014 om opprettholdelse av Sjef PSTs beslutning om båndlegging av formuesgoder med hjemmel i straffeprosessloven § 202d jf. § 202e.

"Alle formuesgoder tilhørende Bastian Alexis Vasquez, født 9. april 1990, herunder nåværende og fremtidige bankkonti i nasjonale og internasjonale finansinstitusjoner, båndlegges inntil annet bestemmes av Politiets sikkerhetstjeneste eller retten, men ikke utover 15 januar 2015.

Båndleggelsen omfatter ikke formuesgoder som er nødvendige til underhold av Vasquez eller noen han forsørger, jf straffeprosessloven § 202 d annet ledd."


Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding