Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

06.03.2013. Sist oppdatert: 28.09.2015 Skriv ut

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI)

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI) har ansvaret for å komme frem til og koordinere tiltak for å forebygge og å løse krisesituasjoner og andre situasjoner som kan resultere i store forstyrrelser i den finansielle infrastrukturen.

Hver enkelt aktør i finansiell sektor har et selvstendig ansvar for å sikre akseptabel risiko i egen virksomhet. Dette ansvaret omfatter blant annet å sikre stabile driftsløsninger, gode reserve- og beredskapsløsninger og aktivt bidra til en robust finansiell infrastruktur.

For å sikre en best mulig samordning av beredskapsarbeidet mellom aktørene i finansiell sektor ble BFI opprettet i 2000.

I en krisesituasjon skal BFI varsle og informere berørte aktører og myndigheter om hvilke problemer som har oppstått, hvilke konsekvenser problemene kan medføre og hvilke tiltak som settes i verk for å løse problemene. 

BFI skal forestå nødvendig koordinering av beredskapssaker innenfor finansiell sektor.  Utvalget skal herunder, på grunnlag av Sivilt beredskapssystem, samordne utarbeidelse og iverksettelse av varslingsplaner og beredskapstiltak ved sikkerhetspolitiske kriser og krig.

En viktig oppgave for BFI er å gjennomføre årlige beredskapsøvelser.

BFI ble opprettet gjennom vedtak i Norges Banks hovedstyre 11. oktober 2000 og i forståelse med Finansdepartementet, Finanstilsynet og sentrale aktører i finansiell sektor. Finanstilsynet overtok i juni 2010 ledelse og sekretariat for utvalget fra Norges Bank.


Finanstilsynet er ansvarlig leder og sekretariat for BFI.

BFI har normalt tre faste møter i året. På møtene får utvalget blant annet orientering om alvorlige hendelser som har vært i perioden.

Det utarbeides årlige rapporter om arbeidet i BFI.

Følgende institusjoner er representert i utvalget som faste medlemmer, varamedlemmer eller observatører:

 • Finanstilsynet
 • Norges Bank
 • Finans Norge (FNO)
 • Nets Norge AS
 • Evry ASA
 • Verdipapirsentralen ASA (VPS)
 • Oslo Clearing ASA
 • Bankenes Standardiseringskontor
 • DNB
 • Nordea Bank Norge ASA
 • Sparebank 1 Gruppen
 • Eika Gruppen (representerer andre banker)
 • Finansdepartementet

I tillegg er det observatører fra FinansCERT, tele-, kraft- og postsektoren, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og verdipapir- og fondsmeglersektoren.

 

 

BFI:

MANDAT

ÅRSRAPPORTER

-------------------------------------------
Leder:
Seksjonssjef Olav Johannessen
Tlf. 22 93 99 60
Mobiltlf. 924 40 090
 
Sekretariat:
Tilsynsrådgiver Åshild Johnsen
Tlf. 22 93 97 02
Mobiltlf. 992  93 046
--------------------------------------------

Relatert innhold:

Lenke til IT-tilsyn  

Finanstilsynet overtar ledelse og sekretariat for Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding