Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Nettstedskart

Skip Navigation Links.
Collapse ForsideForside
Collapse Bank og finansBank og finans
Collapse BankerBanker
Expand Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand RegelverkRegelverk
Expand InformasjonInformasjon
Expand TemaTema
Collapse FinansieringsforetakFinansieringsforetak
Expand Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand RegelverkRegelverk
Expand InformasjonInformasjon
Expand TemaTema
Collapse E-pengeforetakE-pengeforetak
Expand Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand RegelverkRegelverk
Expand InformasjonInformasjon
Expand TemaTema
Collapse BetalingsforetakBetalingsforetak
Expand Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand RegelverkRegelverk
Collapse FinansstiftelserFinansstiftelser
Expand Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Collapse Forsikring og pensjonForsikring og pensjon
Collapse SkadeforsikringSkadeforsikring
Expand Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand RegelverkRegelverk
Expand InformasjonInformasjon
Expand TemaTema
Collapse LivsforsikringLivsforsikring
Expand Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand RegelverkRegelverk
Expand InformasjonInformasjon
Expand TemaTema
Collapse PensjonskasserPensjonskasser
Expand Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand RegelverkRegelverk
Expand InformasjonInformasjon
Expand TemaTema
Collapse ForsikringsformidlingForsikringsformidling
Expand Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand RegelverkRegelverk
Expand InformasjonInformasjon
Expand TemaTema
Collapse Verdipapir-områdetVerdipapir-området
Collapse ForvaltningsselskapForvaltningsselskap
Expand Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand RegelverkRegelverk
Expand InformasjonInformasjon
Expand TemaTema
Collapse AIF-forvalterAIF-forvalter
Expand Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand RegelverkRegelverk
Expand InformasjonInformasjon
Expand TemaTema
Collapse VerdipapirforetakVerdipapirforetak
Expand Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand RegelverkRegelverk
Expand InformasjonInformasjon
Expand TemaTema
Collapse InfrastrukturforetakInfrastrukturforetak
Expand OmråderOmråder
Expand RegelverkRegelverk
Expand TemaTema
Collapse InvestoratferdInvestoratferd
Expand InformasjonInformasjon
Collapse Noterte foretak ProspekterNoterte foretak Prospekter
Collapse Periodisk informasjonspliktPeriodisk informasjonsplikt
Expand Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand RegelverkRegelverk
Expand InformasjonInformasjon
Collapse ProspekterProspekter
Expand InformasjonInformasjon
Expand RegelverkRegelverk
Expand TemaTema
Collapse Løpende informasjonspliktLøpende informasjonsplikt
Expand InformasjonInformasjon
Collapse AtferdsreglerAtferdsregler
Expand InformasjonInformasjon
Collapse MeldepliktMeldeplikt
Expand InformasjonInformasjon
Collapse FlaggepliktFlaggeplikt
Expand InformasjonInformasjon
Collapse RevisjonRevisjon
Collapse Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand Krav til konsesjonKrav til konsesjon
Expand TilsynTilsyn
Expand RapporteringRapportering
Expand Analyser og statistikkAnalyser og statistikk
Collapse RegelverkRegelverk
Lover og forskrifter
Rundskriv
Høringer
Collapse InformasjonInformasjon
Merknader/brev
Tematilsyn
Pressemeldinger
Expand Foredrag og artiklerForedrag og artikler
Collapse TemaTema
IT-tilsyn
Risikostyring og internkontroll
Hvitvasking
Collapse Ekstern regnskapsføringEkstern regnskapsføring
Collapse Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand Krav til autorisasjonKrav til autorisasjon
Tilsyn
Rapportering
Expand Analyser og statistikkAnalyser og statistikk
Collapse RegelverkRegelverk
Expand Lover og forskrifterLover og forskrifter
Rundskriv
Expand HøringerHøringer
Collapse InformasjonInformasjon
Merknader/brev
Autorisasjonspliktens geografiske avgrensing
Autorisasjonspliktens grenser
Pressemeldinger
Expand Foredrag og artiklerForedrag og artikler
Collapse TemaTema
Hvitvasking
Risikostyring og internkontroll
IT-tilsyn
Collapse EiendomsmeglingEiendomsmegling
Collapse Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Expand Krav til konsesjonKrav til konsesjon
Tilsyn
Rapportering
Collapse RegelverkRegelverk
Lover og forskrifter
Rundskriv
Høringer
Collapse InformasjonInformasjon
Merknader/brev
Pressemeldinger
Foredrag og artikler
Statistikk
Collapse TemaTema
IT-tilsyn
Risikostyring og internkontroll
Hvitvasking
Collapse InkassoInkasso
Collapse Tilsyn og overvåkingTilsyn og overvåking
Krav til konsesjon
Tilsyn
Rapportering
Analyser og statistikk
Collapse RegelverkRegelverk
Lover og forskrifter
Rundskriv
Expand HøringerHøringer
Collapse InformasjonInformasjon
Merknader/brev
Pressemeldinger
Foredrag og artikler
Statistikk
Collapse TemaTema
IT-tilsyn
Risikostyring og internkontroll
Hvitvasking
Collapse Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI)Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI)
Årsrapporter fra BFI
Mandat for Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI)
Regnskapsregelverk for forsikring
Regnskapsregelverk for banker og finansieringsforetak
Collapse HvitvaskingHvitvasking
Varsling om kunngjøringer fra FN og FATF, samt lignende kunngjøringer
Collapse Kunngjøringer fra FN og FATF, samt lignende kunngjøringerKunngjøringer fra FN og FATF, samt lignende kunngjøringer
FATF – Plenarmøte 21. oktober 2016 – Offisielle erklæringer vedrørende enkelte land
FATF – Plenarmøte 24. juni 2016 – Offisielle erklæringer vedrørende enkelte land
FATF - Plenarmøte 19. februar 2016 - Offisielle erklæringer vedrørende det enkelte land
FATF – Plenarmøte 23. oktober 2015 – Offisielle erklæringer vedrørende enkelte land
FATF – Plenarmøte 24. – 26. juni 2015 – Offisielle erklæringer vedrørende enkelte land
FATF – Plenarmøte 25. – 27. februar 2015 – Offisielle erklæringer vedrørende enkelte land
Varsling om forlengelse av båndlegging av formuesgoder
Varsling om forlengelse av båndlegging av formuesgoder
Båndlegging av midler jf. Straffeprosessloven 202 d
FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenumsmøte 22. – 24. oktober 2014
Båndlegging av midler jf. Straffeprosessloven 202 d
Båndlegging av midler jf. Straffeprosessloven 202 d
Båndlegging av midler jf. Straffeprosessloven 202 d
FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 25. – 27. juni 2014
FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 12. - 14. februar 2014
FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 16. – 18. oktober 2013
FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 19. – 21. juni 2013
FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 20. – 22. februar 2013
FATF - erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 17. – 19. oktober 2012
FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 20. – 22. juni 2012
FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 15. – 17. februar 2012
FATF- erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 27.- 28. oktober 2011
FATF – arbeid med revisjon av standardene
FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 22.-24. juni 2011
Veiledning vedrørende tolkning av hvitvaskingslovens § 11 og hvitvaskingsforskriftens § 10 første ledd nr. 2
FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 23-25. februar 2011
Forskrift om sanksjoner mot Libya
Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran
FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 20.-22. oktober 2010
Offentlig høring - endring av FATFs anbefalinger
FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 23.–25. juni 2010
FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 17.–19. februar 2010
MONEYVAL erklæring av 14. desember 2009 vedrørende Azerbaijan
Sanksjoner mot Nord-Korea. Informasjon om forskriftsendringer.
FATF og MONEYVAL gjentar tidligere erklæringer av 25. februar 2009 og 12. desember 2008
Sanksjoner mot Liberia - endringer i Sikkerhetsrådets lister med personer som er gjenstand for reiserestriksjoner og frystiltak
FATF og MONEYVAL erklæring av 25. februar 2009 og 12. desember 2008
Risikostyring og internkontroll
Collapse IT-tilsynIT-tilsyn
Kryptering
Arkiv IT-tilsyn
Hendelsesrapportering IKT
Veiledninger
Egenevalueringsspørsmål
Skip Navigation Links.
Collapse VenstremenyVenstremeny
Aktuelt
Collapse Om FinanstilsynetOm Finanstilsynet
Collapse OrganisasjonOrganisasjon
Expand Styre og ledelseStyre og ledelse
Jobb hos oss
Finanstilsynet 30 år – erfaringer og utfordringer
Organisasjonskart
Historie
Expand KontaktKontakt
Collapse StyringsdokumenterStyringsdokumenter
Lover og forskrifter
Delegert myndighet
Strategi
Tildelingsbrev
Servicemål
Etiske retningslinjer
Collapse PublikasjonerPublikasjoner
Årsmelding
Rundskriv
Finansielt utsyn
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Collapse SamarbeidSamarbeid
Nasjonalt
Expand Internasjonalt samarbeidInternasjonalt samarbeid
Collapse PressePresse
Collapse Offentleg postjournalOffentleg postjournal
Offentlig postjournal - lovhenvisninger
Pressemeldinger
Collapse ForbrukerinformasjonForbrukerinformasjon
Samarbeid med forbrukermyndighetene
Bransjeorganisasjoner
Bank og finans
Forsikring - skadeforsikring, personforsikring og forsikringsformidlere
Verdipapirinstitusjoner – Verdipapirforetak og Verdipapirfond
Eiendomsmegling
Inkassovirksomhet
Hvitvasking og terrorfinansiering
Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Betalingsforetak
Betalingssystemer
Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet
Kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper som har sendt melding om filialetablering eller grenseoverskridende virksomhet i medhold av EØS-reglene
Klageordninger
Dine rettigheter
Collapse Sikringsordninger og garantierSikringsordninger og garantier
Kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper som har sendt melding om filialetablering eller grenseoverskridende virksomhet i medhold av EØS-reglene
Om sikkerhet for skadeforsikringskunder
Om sikkerhet for livsforsikringskunder
Er virksomheten lovlig?
Bransjeorganisasjoner
Collapse MarkedsadvarslerMarkedsadvarsler
Har du blitt rammet av investeringsbedrageri?
Beskytt deg mot investeringsbedrageri
Forskjellige bedragerimetoder
Collapse PresedensregisterPresedensregister
Inndeling av presedens etter fagområde
Søkehjelp presedensregisteret
Dokumentsøk
Strategi
Årsmelding
Finansielt utsyn
Collapse NyhetsvarselNyhetsvarsel
Sjekk e-posten din!
Endringene er lagret
Sjekk e-posten din!
Din bruker er slettet
Shortsalgregister (SSR)
Collapse KonsesjonsregisterKonsesjonsregister
Enhetsdetaljer

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding