Gå til innhold
11.03.2009. Sist oppdatert: 23.02.2015 Skriv ut

Rapportering

Nedenfor følger en oversikt over revisorers og revisjonsselskapers rutinemessige rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

 • Egenmelding ved dokumentbasert tilsyn (KRT-1002 og KRT-1001)
  Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet dokumentbasert tilsyn overfor revisorer og revisjonsselskaper. Dokumentbasert tilsyn gjennomføres normalt annethvert år.

  Nærmere informasjon om det dokumentbaserte tilsynet 


 • Innrapportering av omsetningstall (KRT-1021)
  Finanstilsynets utgifter utlignes på tilsynsenhetene. Revisjonsselskaper og enkeltpersonforetak blir på dette grunnlag årlig fakturert for tilsynsavgift basert på innrapportert omsetning. 

  Nærmere informasjon om innrapportering av omsetningstall 

   
 • Melding til Finanstilsynet om begrunnelsen for opphør av revisjonsoppdrag
  I henhold til revisorloven § 7-1 fjerde ledd annet punktum skal det sendes begrunnelse til Finanstilsynet dersom et revisjonsoppdrag avsluttes før utløpet av tjenestetiden. Det er bare revisjonsoppdrag for foretak av allmenn interesse som omfattes av meldeplikten. 

  Nærmere informasjon om meldeplikten ved opphør av revisjonsoppdrag før utløpet av tjenestetiden

   
 • Revisjonselskapenes løpende oppdatering av Revisorregisteret (KRT-1017)  
  Revisjonsselskaper skal løpende oppdatere visse opplysninger i Revisorregisteret. Egenregistreringen skjer via Altinn. Egenregistreringen skal første gang skje innen tre uker etter at Finanstilsynets vedtaksbrev er mottatt. 

  Nærmere informasjon om egenregistreringen i Revisorregisteret 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding