Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

15.05.2009 Skriv ut

Krav til konsesjon

Revisorloven stiller krav til godkjenning som registrert og statsautorisert revisor og hvilke krav som må være oppfylt for å beholde godkjenningen.

Søknad om godkjenning som revisor og revisjonsselskap

Vilkårene for godkjenning som registrert og statsautorisert fremgår av revisorloven kapittel tre. Kravene til utdanning og praksis blir utdypet av forskriftens kapittel 1.

Mer informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema

Konsesjonskrav i virksomhetsutøvelsen

Etter at godkjenning er oppnådd, har lovgiver stilt ytterligere krav for revisorer i yrkesutøvelsen. I forskriftens kapittel to og tre fremgår det regler om krav til etterutdanning og sikkerhetsstillelse. 

Mer informasjon om konsesjonskrav i virksomhetsutøvelsen.

 

Ved sletting av godkjenning som revisor eller revisjonsselskap skal følgende Altinn-skjema benyttes:

KRT-1031 Sletting av godkjenning som revisor

KRT-1033 Sletting av godkjenning som revisjonsselskap

Finanstilsynet vil gi skriftlig tilbakemelding når meldingen er behandlet.

Revisor som ikke lenger skal være ansvarlig revisor, må gi skriftlig melding om sletting av revisorregisternummeret til Finanstilsynet.

Revisor som har drevet revisjonsvirksomhet via eget enkeltpersonforetak, må gi skriftlig melding om opphør av virksomheten til Finanstilsynet. Foretakets organisasjonsnummer må oppgis.

Skriftlig melding kan sendes per e-post (post@finanstilsynet.no).


 

RELATERT INNHOLD

Register for tredjelandsrevisorer


 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding