Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

15.12.2011. Sist oppdatert: 24.11.2015 Skriv ut

Tematilsyn

Som ledd i tilsynet med revisorer og revisjonsselskap gjennomfører Finanstilsynet tematilsyn. Normalt gjennomføres det ett tematilsyn i året. Tematilsynet er rettet mot en avgrenset revisjonsmessig problemstilling, og omfatter flere revisorer og revisjonsselskaper.

Formålet er å kartlegge hvordan bransjen håndterer denne delen av et revisjonsoppdrag og rollen som revisor. De forhold som avdekkes under tilsynene oppsummeres i en fellesrapport der Finanstilsynet gir uttrykk for sitt syn på om den avdekkede praksisen er i samsvar med revisorlovgivningen, herunder god revisjonsskikk. Fellesrapporten publiseres og skaper økt oppmerksomhet rundt de aktuelle problemstillingene og bidrar dermed til en justering av bransjepraksis.

I tillegg til fellesrapporten, utarbeides det ofte egne rapporter og brev til revisorene og revisjonsselskapene som er omfattet av tilsynet, der eventuelle avdekkede mangler og svakheter tas opp.


Fellesrapporter:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding