Gå til innhold
Skriv ut

Pressemeldinger

Viser 1 - 20 av 65 treff

Finanstilsynet har fastsatt ny strategi

[Pressemelding 1/2015] 27. januar 2015

Finanstilsynet gjennomgår hvert fjerde år strategien for virksomheten og har nå fastsatt en ny strategi for perioden 2015 – 2018.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 4. november 2014

[Pressemelding 30/2014] 29. oktober 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten Finansielle utviklingstrekk 2014.

Gode resultater gir økt soliditet

[Pressemelding 13/2014] 9. april 2014

Høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi har bidratt til gode resultater for norske banker. Utlånstapene er fortsatt lave, men bankene må være forberedt på at tapene kan øke de neste årene. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, som fortsatt er preget av finansielle ubalanser. Gjelden i husholdningene vokser mer enn inntektene, og husholdningene er sårbare ved inntektsnedgang og høyere rente. Bankenes soliditet ble styrket i 2013, men norske banker må øke...

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 9. april 2014

[Pressemelding 12/2014] 3. april 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2014".

Samlet tap i betalingssystemene går ned, men kortsvindel med stjålet kortinformasjon i nettbutikker øker

[Pressemelding 11/2014] 3. april 2014

Det var nedgang i bankenes tap på flere betalingstjenester i 2013, men tapene økte ved kortsvindel i nettbutikker der kortinformasjonen allerede var stjålet. I 2013 var det også en stor økning i antall phishing-forsøk som kan gi grunnlag for økte angrep i en senere fase.

Risiko og sårbarheitsanalyse av finanssektoren sin bruk av IKT

[Pressemelding 8/2014] 27. mars 2014

Invitasjon til pressebriefing av ROS-analysen torsdag 3. april.

Forbrukarvern eit grunnleggjande omsyn i tilsynet med finanssektoren

[Pressemelding 6/2014] 12. mars 2014

Finanstilsynet legg i dag fram årsmeldinga si for 2013. Med verknad frå 1. januar 2013 blei forbrukarvern presisert som ein del av mandatet til Finanstilsynet gjennom ei endring av formålsparagrafen i finanstilsynslova. Eit eige kapittel i årsmeldinga omtalar Finanstilsynet sitt arbeid med forbrukarvern.

Finanstilsynet oppsummerer 2013

[Pressemelding 5/2014] 12. mars 2014

Finanstilsynet publiserer i dag sin årsmelding for 2013. Årsmeldingen oppsummerer viktige hendelser i 2013 og tar for seg Finanstilsynets virksomhet på de ulike tilsynsområdene. I et felles forord gjør styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen opp status for tilsynet med finanssektoren ved årsskiftet og beskriver hvilke utfordringer tilsynet står overfor i arbeidet framover.

Gode resultater i norske banker gir et godt utgangspunkt for økt soliditet

[Pressemelding 23/2013] 6. november 2013

Norsk økonomi går fortsatt godt, selv om veksten har falt og arbeidsledigheten har økt noe. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, som fortsatt er preget av finansielle ubalanser. Norske banker er solide og lønnsomme, men må styrke sin soliditet ytterligere for å møte høyere regulatoriske krav og økonomisk usikkerhet. Bankene har et godt utgangspunkt for å øke sin egenkapital, og sterke banker er avgjørende for å gjøre norsk økonomi i god stand til å møte et...

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 6. november 2013

[Pressemelding 21/2013] 31. oktober 2013

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2013".

God utvikling i norsk økonomi og gode resultater i bankene, men internasjonal usikkerhet og fortsatt høy gjeldsvekst i husholdningssektoren

[Pressemelding 12/2013] 23. april 2013

Det går bra i norsk økonomi, men det er stor usikkerhet i internasjonal økonomi. Inntjeningen i bankene er god, og utlånstapene er lave. Dette gir et godt grunnlag for å styrke soliditeten ytterligere.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 23. april 2013

[Pressemelding 11/2013] 17. april 2013

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2013".

Økende tap på betalingstjenestene i 2012

[Pressemelding 10/2013] 11. april 2013

Finanstilsynet la i dag fram sin årlige risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til anvendelsen av IKT i finanssektoren. Tilsynet registrerte i 2012 en viss økning i tap på betalingstjenestene sammenlignet med 2011, men tapene er fortsatt relativt lave.

Risiko og sårbarheitsanalyse av finanssektoren sin bruk av IKT

[Pressemelding 9/2013] 8. april 2013

Invitasjon til pressebriefing torsdag 11. april.

Finanstilsynet følgjer opp lovfesta forbrukaransvar – fleire viktige saker i 2012

[Pressemelding 5/2013] 12. mars 2013

Finanstilsynslovas føremålsparagraf vart i 2012 vedteke endra for å tydeleggjere Finanstilsynet sitt ansvar for å vareta forbrukarane sine interesser og rettar i finansmarknadene. Lovendringa trådde i kraft 1. januar 2013. Finanstilsynet har i fleire år lagt vekt på denne oppgåva. Av Finanstilsynet si årsmelding for 2012, som vart publisert i dag, framgår det at fleire viktige forbrukarsaker vart behandla i fjor.

Finanstilsynet oppsummerer 2012

[Pressemelding 4/2013] 12. mars 2013

Finanstilsynet publiserer i dag sin årsmelding for 2012. - Norske banker er solide og lønnsomme, men det er fortsatt lav vekst i industrilandene og uro i internasjonale finansmarkeder. Dette vil også kunne påvirke Norge, sier Finanstilsynets styreleder Endre Skjørestad i en kommentar.

Norsk finansnæring har et godt utgangspunkt for å møte internasjonal uro

[Pressemelding 30/2012] 16. oktober 2012

Norsk økonomi er god, og norske banker er solide og lønnsomme. Det gir Norge et godt utgangspunkt for å møte virkningen av internasjonal finansuro og svakere utvikling i verdensøkonomien. Ny uro i de internasjonale finansmarkedene vil påvirke norske bankers finansieringsmuligheter samtidig som livsforsikringsselskapenes avkastning kan bli svekket. Et betydelig internasjonalt tilbakeslag vil ramme norsk næringsliv, som kan øke bankenes tap på utlån.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 16. oktober 2012

[Pressemelding 29/2012] 9. oktober 2012

Finanstilsynet presenterer rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2012".

Ny risiko- og sårbarhetsanalyse av finansforetakenes bruk av IKT

[Pressemelding 11/2012] 12. april 2012

Kriminelle angrep mot betalingssystemene og risiko ved utkontraktering, driftsavbrudd og systemfeil er noen av risikoområdene som er påpekt i Finanstilsynets nye risiko- og sårbarhetsanalyse av finansforetakenes bruk av IKT. Finanstilsynet ser også utfordringer i de nye mobile plattformene.

Finanstilsynet presenterer ROS-rapporten 2011 – Risiko og sårbarheit i IKT-systema i finanssektoren

[Pressemelding 10/2012] 29. mars 2012

Invitasjon til pressebriefing torsdag 12. april

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding