Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

21.10.2008. Sist oppdatert: 13.05.2013 Skriv ut

Foredrag og artikler

Revisortilsyn - formål og funn

Foredrag holdt på Handelshøyskolen BI for masterstudiet i regnskap og revisjon den 7. mai 2013. Presentasjonen ble holdt av spesialrådgiver i Finanstilsynet, Brynjar Gilberg.  

Foredraget (pdf) 

Tilsynet med regnskap og revisjon

Foredrag på NHH I Bergen for masterstudiet i regnskap og revisjon den 8. april 2013. Presentasjonen ble holdt av seksjonssjef Kjersti Elvestad, avdeling for revisorer og regnskapsførere.

Foredraget (pdf)

Internasjonal Forum of Independent Audit Regulators (IFAR)

IFIAR har laget en rapport som viser svakheter revisortilsynsmyndighetene har avdekket i revisjon av foretak av allmenn interesse, herunder finansinstitusjoner. Finanstilsynet deltar i dette forumet.

Pressemeldingen og rapporten finnes på ifiar.org.

Inspection of audit firms: national or international?

Artikkelen omtaler utviklingen med uavhengige revisortilsyn i stadig flere land og det økte internasjonale samarbeidet. Forfattet av Brynjar Gilberg. Publisert i BAFA Auditing Special Interest Group Newsletter issue 7/ March 2012.

Artikkelen (pdf)

Revisortilsyn - formål og funn

Foredrag holdt på NHH for masterstudiet i regnskap og revisjon den 4. april 2011. Presentasjonen ble holdt av spesialrådgiver i Finanstilsynet, Brynjar Gilberg.

Foredraget (pdf)

Forbudet mot at revisor deltar i regnskapsføringen

Artikkel fra Revisjon og Regnskap nr. 1 2011 forfattet av Lars Preben Hind Angermo.

Artikkelen (pdf)

Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn, herunder tematilsyn verdrørende revisorskifter

Foredrag av direktør for regnskaps- og revisortilsyn Anne Merethe Bellamy 22. november 2010. Foredraget ble holdt på DnRs fagdager.

Foredraget (pdf)

Forholdet mellom honorar for tilleggstjenester og revisjonshonorar (Revisjon og Regnskap nr 4/2010)

Artikkelen setter søkelys på forbudet mot at revisor setter seg i en situasjon hvor samlet inntekt fra tilleggstjenester, over tid, er betydelige i forhold til revisjonshonoraret fra den samme revisjonspliktige. Artikkelen er forfattet av Lars Preben Hind Angermo og Knut Lykke.

Artikkelen (pdf)

Revisortilsynets merknader 1. halvår 2009 (Revisjon og Regnskap nr. 6/2009)

Artikkelen tar for seg en del av de svakheter ved revisjon som er avdekket gjennom Kredittilsynets tilsyn med revisjonsvirksomhet og som er påpekt overfor det enkelte revisjonsselskap eller revisor i første halvår 2009. Artikkelen er forfattet av Brynjar Gilberg og Lars Preben Hind Angermo. 

Artikkelen

Erfaringer fra Kredittilsynets tilsyn med revisorer

Foredrag av avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy 20. november 2006. Foredraget ble holdt på DnRs fagdager 2006.

Foredraget (lysark)

Synet på praktiseringen av rådgivningsregelverket

Foredrag av seksjonssjef Kjersti Elvestad. Foredraget ble holdt på DnRs fagdager 20.-21. november 2006.

Foredraget (lysark)

ISA-ene kan bli forskrifter – hva er utfordringene?

Foredrag av avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy, Kredittilsynet.  Foredraget ble holdt på DnRs fagdager 20.-21. november 2006.

Foredraget(lysark)

Om bostyrers plikter ovenfor Kredittilsynet vedrørende konkursskyldners revisor

Artikkel av spesialrådgiver Steinar Nyhus, Kredittilsynet, i Konkursråd nr. 26 – 2005.

Artikkelen.

Revisors yrkesutøvelse – om revisorskjønnet og Kredittilsynets skjønnsutøvelse. Aktuelle problemområder

Foredrag av spesialrådgiver Steinar Nyhus, Kredittilsynet under DnRs Fagdager 2004.

Foredraget

Revisors etikk og uavhengighet

Foredrag fra Den norske Revisorforenings (DnR) fagdager 5. – 6. desember 2005 av avdelingsdirektør i Kredittilsynet, Anne Merethe Bellamy.

Foredraget (lysark)

Betydningen av uavhengige bekreftelser  i et samfunnsmessig perspektiv

Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo holdt 5. desember 2005 en innledning på Jubileumsfagdagene til Den norske Revisorforening.

Foredraget(lysbilder)

Foredraget(manuskript)

Tilsyn og kontroll med regnskap og revisjon – aktuelle temaer

Foredrag av avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy, Avdeling for regnskaps- og revisortilsyn på konferansen Regnskapstreff i Sør 2.-3. juni 2005. Arrangør var Høgskolen i Agder, Institutt for økonomi.

Foredraget (lysark)

Foredrag fra Høstkonferansen 2004

Foredrag av avdelingsdirektør i Kredittilsynet Anne Merethe Bellamy fra Høstkonferansen 2004, arrangert av Bankenes Sikringsfond.

Foredrag (lysark)

Må revisors rolle endres i Norge? Nødvendige endringer i rammebetingelser

16. juni 2004 holdt avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy foredrag i Den norske Revisorforening.

Foredraget (lysark)

Foredraget (manus)

Revisors rolle og oppgaver, og tilsynet med at dette blir tilfredsstillende ivaretatt

Avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy i Kredittilsynet holdt foredrag for Konkursrådet 8. mars 2004.

Foredraget

Kan vi stole på de reviderte regnskapene – og hvem bør ta ansvaret for hva?

Kreditilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo holdt foredrag ved Den Norske Revisorforenings fagkonferanse, Geilo 1. september 2002

Foredraget (lysark)

Foredraget (manuskript)

 

Klagesaker over Kredittilsynets tilbakekall av godkjenning som revisor

Artikkel i "Revisjon og Regnskap" nummer 3/2002

 

Er revisjon en profesjon i krise etter Enron-skandalen?

Innlegg på Den norske Revisorforenings temadag 13.6.2002 av avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy, Kredittilsynet

Innlegget

Kredittilsynets dispensasjonspraksis etter revisorloven § 4-8

Artikkel i "Revisjon og Regnskap" nummer 5/2001

Artikkelen

Kredittilsynets rolle i forbindelse med revisorlovgivningen

Foredrag av avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy, i Kredittilsynet ved BI høsten 2001.

Foredraget (lysark)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding