Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

20.04.2009. Sist oppdatert: 30.04.2015 Skriv ut

Om prospektkontroll

Offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer, jf. vphl. § 7-2 og opptak til notering på regulert marked, jf. vphl. § 7-3, utløser prospektplikt for utstederforetaket.

Foretaket skal utarbeide prospekt etter reglene i verdipapirhandelloven kapittel 7 med forskrifter, eller i samsvar med tilsvarende regler i annen EØS-stat som kan benyttes grensekryssende iht. verdipapirhandelloven § 7-9 første ledd. 

Finanstilsynet er kompetent prospektmyndighet og utøver den operative prospektkontrollen.

Finanstilsynet har som målsetting å videreføre prospektkontrollen etter de samme prinsipper, rutiner mv. som Oslo Børs har lagt til grunn. Dette innebærer blant annet at fortolkningen av relevante rettskilder, informasjon mv. som har blitt lagt til grunn i prospektkontrollen ved Oslo Børs, som hovedregel videreføres og anvendes på samme måte av Finanstilsynet.

EØS-prospekter som gjelder omsettelige verdipapirer og andre relaterte documenter skal sendes til e-postadressen prospekter@finanstilsynet.no. Dokumenter som grensekrysses inn i Norge og endelige vilkår sendes til prospectus.notification@finanstilsynet.no

Se "Veiledning om prospektkontrollen "for nærmere informasjon om kontroll-prosessen, saksbehandlingsfrister, krav til fullstendighet med mer.

 For søknadsskjema ved innsendelse av prospekt til kontroll, se:
 Søknadsskjema aksjer (word, oppdatert 26.05.2016)
• Søknadsskjema aksjer (elektronisk, oppdatert 26.05.2016)
• Søknadsskjema obligasjoner (word, oppdatert 26.05.2016)
• Søknadsskjema obligasjoner (elektronisk, oppdatert 26.05.2016)


 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding