Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

20.01.2011 Skriv ut

Bellview Financial

Investoradvarsel


Finanstilsynet advarer mot investeringstilbud markedsført av Bellview Financial

Finanstilsynet har mottatt opplysninger om at Bellview Financial (adresse: Riviera Minami Aoyama Building, 4F, Tokyo 107-0062) har kontaktet norske investorer og tilbudt investeringstjenester. Selskapet tilbyr også tjenester fra nettstedet bellviewfinancial.com.  

Finanstilsynet gjør oppmerksom på at Bellview Financial ikke har godkjennelse til å drive investeringstjenester i Norge, og foretaket har derfor ikke nødvendig godkjennelse i henhold til norsk lov. Dette innebærer at Finanstilsynet ikke har tilsynskontroll over selskapet eller har godkjent de tjenestene som selskapet tilbyr. Finanstilsynet anbefaler derfor investorer å ikke inngå avtaler eller overføre verdier til Bellview Financial.

Finanstilsynet register inneholder informasjon om alle foretak som har tillatelse til å tilby investeringstjenester i Norge. På nettsidene til Finanstilsynet finnes også en liste (ikke fullstendig) over aktører i markedet som opererer uten tillatelse.

 

Investor warning


Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway) warns against investment offers promoted by Bellview Financial

Finanstilsynet has been informed that Bellview Financial (address: Riviera Minami Aoyama Building, 4F, Tokyo 107-0062) has approached Norwegian investors offering investment services. The company also offers services from a website bellviewfinancial.com.

Finanstilsynet wishes to make it clear that Bellview Financial is not authorised to provide investment services in Norway, and therefore lacks the licence required under Norwegian law. The company is consequently not subject to Finanstilsynet’s supervisory oversight, nor has Finanstilsynet approved the services offered by the company. Finanstilsynet therefore recommends investors not to enter into agreements with or transfer assets to Bellview Financial.

Finanstilsynet's registry gives details of all companies authorised to offer investment services in Norway. A list (not complete) of companies operating in the market without a licence can be found on Finanstilsynet's website.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding