Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

21.10.2008 Skriv ut

Tilsyn

Regulering og tilsyn med forsikringsforetak og pensjonsforetak er viktig for å sikre kundenes rettigheter knyttet til forsikrings- og pensjonskontrakter, og for å skape allmenn tillit til markedet. Tilsynsvirksomheten skal bidra til at foretakene er solide og risikobevisste, og at de har god styring og kontroll. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn.

Forsikringsselskaper under tilsyn

Finanstilsynets konsesjonsregister gir oversikt over hvilke foretak som er under tilsyn og hvilken konsesjonstype foretaket har fått innvilget.

Norske filialer av forsikringsforetak som har sitt hovedsete i et annet EØS-land er primært underlagt tilsyn fra det landet hvor forsikringsforetaket har sitt hovedsete.

Stedlig tilsyn

Som del av sin tilsynsvirksomhet gjennomfører Finanstilsynet stedlig tilsyn. Et stedlig tilsyn innebærer en gjennomgang av virksomhetens drift, herunder risikoeksponering og kapitalbehov. Et stedlig tilsyn kan omfatte hele virksomheten eller være fokusert mot enkelte risikoområder.

Finanstilsynets risikobaserte tilsynsmetodikk for forsikringsforetak utvikles i tråd med det forestående, nye solvensregelverket som er vedtatt i EU, Solvens II. Les mer om risikobasert tilsyn for forsikringsområdet her.

Dokumentbasert tilsyn

Forsikringsforetak  har rapporteringsplikt til Finanstilsynet. Dette omfatter regelmessig, lovpålagt rapportering samt ad hoc-rapportering som kan gjennomføres når Finanstilsynet mener det er behov.

Innrapportering fra forsikringsforetakene blir brukt som grunnlag for vurdering av risiko i de enkelte selskapene og samlet for næringen.

 

RELATERT INNHOLD

Gjeldende solvensregelverk
Soliditetsregelverk - pensjonskasser
Solvens II
Risikostyring og internkontroll
Kapitaldekning

IT-tilsyn

INTERNASJONALT

EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding