Gå til innhold
28.01.2009 Skriv ut

Analyser

Årlig tilstandsrapport fra Finanstilsynet

Finansielt utsyn

Kvartalsvis resultatrapport for finansinstitusjoner 

Resultatrapport for finansinstitusjoner 

Boliglånsundersøkelser

Årlige boliglånsundersøkelser 

Bransjeanalyse for yrkesskadeforsikring

For årene fra 2000