Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Pressemeldinger

Viser 1 - 20 av 119 treff

Finanstilsynets årsmelding for 2016

[Pressemelding 3/2017] 21. mars 2017

Finanstilsynet har i dag publisert sin årsmelding for 2016. I årsmeldingen oppsummerer Finanstilsynet virksomheten på de ulike tilsynsområdene i fjor. I "Ledelsens beretning" skriver styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen om situasjonen for finansnæringen og utfordringene Finanstilsynet står framfor.

Økte utlånstap og svakere resultater i bankene

[Pressemelding 2/2017] 23. februar 2017

Høyere utlånstap for noen av de større bankene førte til svakere samlede resultater for norske banker i 2016 enn i 2015. Det var i 2016 en betydelig nedgang i utlånsveksten fra filialer av utenlandske banker.

Silver er satt under offentlig administrasjon

[Pressemelding 1/2017] 17. februar 2017

Etter beslutning fra Finansdepartementet er livsforsikringsforetaket Silver Pensjonsforsikring AS i dag satt under offentlig administrasjon.

Svakere resultat i bankene som følge av økte utlånstap

[Pressemelding 24/2016] 30. november 2016

Høyere utlånstap for noen av de større bankene førte til svakere resultater for norske banker etter de tre første kvartalene av 2016 enn på samme tid i 2015. Til tross for svakere resultater, oppnådde bankene en egenkapitalavkastning på over 11 prosent i perioden. Livsforsikringsforetakene oppnådde noe bedre avkastning enn i samme periode året før, mens resultat før skatt var nær uendret.

Finansielle utviklingstrekk 2016

[Pressemelding 25/2016] 30. november 2016

Den økonomiske utviklingen i Norge er preget av redusert aktivitetsnivå i oljesektoren og i oljerelatert virksomhet. Oljeprisfallet har ført til en sterk svekkelse i resultatene og soliditeten til bedrifter i oljerelaterte næringer. Det er flere store foretak i offshore-næringen som er i forhandlinger med kreditorene om restrukturering av gjeld. Flere av de største norske bankene er eksponert mot disse næringene.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 30. november 2016

[Pressemelding 23/2016] 24. november 2016

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2016".

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

[Pressemelding 17/2016] 8. september 2016

Finanstilsynet har i dag besvart Finansdepartementets brev datert 23. juni 2016 om behovet for videreføring, eventuelt endring av boliglånsforskriften.

Økte utlånstap svekket bankenes resultat for 1. halvår 2016

[Pressemelding 16/2016] 29. august 2016

Høyere tap på utlån førte til svakere resultater for norske banker i første halvår 2016 enn i samme periode året før. Egenkapitalavkastningen var 10,9 prosent, en nedgang fra året før på nær halvannet prosentpoeng.

Finansielt utsyn 2016

[Pressemelding 13/2016] 8. juni 2016

Oljeprisfallet preger norsk økonomi. Aktiviteten i oljesektoren har falt kraftig, og det er betydelig overkapasitet i oljerelaterte næringer. Store deler av offshore-flåten er i opplag, og mange bedrifter nedbemanner. Ringvirkningene til øvrige deler av norsk økonomi har imidlertid så langt vært begrensede. Ekspansiv finanspolitikk, lav rente og svekket kronekurs bidrar til å holde aktiviteten oppe i øvrige deler av norsk økonomi. Oljeprisfallet har hovedsakelig rammet regioner med stort...

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 8. juni 2016

[Pressemelding 12/2016] 3. juni 2016

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2016".

Svakere resultater for bankene i første kvartal 2016

[Pressemelding 11/2016] 26. mai 2016

Resultatet for norske banker i første kvartal 2016 var svakere enn i samme periode året før. Samlet egenkapitalavkastning var 10,2 prosent, en nedgang siste år på nær 4 prosentpoeng. Hovedårsaken til resultatnedgangen var lavere netto kursgevinster på finansielle instrumenter, og noe økte tap på utlån.

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

[Pressemelding 10/2016] 28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

Finanstilsynets årsmelding for 2015

[Pressemelding 9/2016] 16. mars 2016

Finanstilsynet har i dag lagt fram sin årsmelding for 2015. I årsmeldingen oppsummeres Finanstilsynets virksomhet på de ulike tilsynsområdene i fjor. I et felles forord skriver styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen om situasjonen for finansnæringen og utfordringene Finanstilsynet står framfor.

Gode resultater i bankene

[Pressemelding 4/2016] 17. februar 2016

Lave utlånstap og redusert kostnadsnivå bidro til at norske bankkonsern hadde gode resultater før skatt i 2015.

Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser

[Pressemelding 2/2016] 27. januar 2016

Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert om det bør innføres nye solvenskrav også for pensjonskasser.

Finansinstitusjonenes resultater 1.-3. kvartal

[Pressemelding 16/2015] 3. desember 2015

Lave utlånstap og reduserte finansieringskostnader bidrar til gode resultater i bankene. Lavere finansinntekter bidrar til svekkede resultater både i livsforsikringsselskapene og skadeforsikringsselskapene.

Finansielle utviklingstrekk 2015

[Pressemelding 15/2015] 10. november 2015

Oljeprisfallet preger norsk økonomi. Lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomhet har ført til betydelig lavere aktivitet og svekket lønnsomhet i næringene som leverer varer og tjenester til denne virksomheten. De direkte eksponeringene mot oljerelatert virksomhet utgjør en relativt liten del av norske bankers samlede utlån, men det er forskjeller mellom bankene.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 10. november 2015

[Pressemelding 14/2015] 5. november 2015

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2015".

Gode resultater for bankene, men noe svakere avkastning i forsikringsselskapene og pensjonskassene i første halvår 2015

[Pressemelding 11/2015] 26. august 2015

Norske banker oppnådde et resultat før skatt på 29 mrd. kroner i første halvår 2015, en bedring på 7 prosent sammenlignet med samme periode året før. Høyere egenkapital i bankene og engangsgevinster i første halvår 2014 bidro til at egenkapitalavkastningen likevel sank, fra 14,0 til 12,6 prosent.

Gode resultater for bankene og god avkastning i forsikringsselskapene i første kvartal 2015

[Pressemelding 9/2015] 4. juni 2015

Økte netto renteinntekter, moderat kostnadsvekst og lave utlånstap førte til gode resultater i bankene. Oppgang i aksjemarkedene bidro til god avkastning og økt bufferkapital i livsforsikringsselskapene.

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding