Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Foredrag og artikler

Viser 1 - 20 av 47 treff

Innlegg Hvitvaskingskonferansen 2016

[Foredrag] 17. november 2016

Foredrag holdt av Emil R. Steffensen på Hvitvaskingskonferansen 10. november 2016.

Norwegian Regulatory Update

[Foredrag] 15. mars 2016

Foredrag av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på Finans Norges kapitalmarkedsdag i London 10. mars 2016.

Regulering og forsikring

[Foredrag] 2. februar 2016

Foredrag holdt av Emil R. Steffensen hos Den norske Forsikringsforening 26. januar 2016.

Finanstilsynets prioriteringer

[Foredrag] 6. november 2014

Foredrag holdt av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på Hvitvaskingskonferansen 6. november 2014.

Finanstilsynets rolle i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering

[Foredrag] 2. april 2014

Innlegg sendt et utvalg aviser 1. april 2014.

Presentasjoner fra seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren 3. mai 2012

[Foredrag] 4. mai 2012

Norges Bank og Finanstilsynet arrangerte åpent seminar for finansnæringen om temaer knyttet til betalingssystemer og bruken av IKT i finanssektoren.

Reguleringer, finansiell stabilitet og makroøkonomi

[Foredrag] 4. april 2012

Foredrag holdt av direktør for finans- og forsikringstilsyn Emil Steffensen på Finansnæringens dag 27. mars 2012. Publiseringen omfatter manus fra foredraget.

Finansielle utviklingstrekk og utfordringer

[Foredrag] 3. februar 2012

Foredrag holdt av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på Valutaseminaret 3. februar 2012.

Presentasjoner fra pressekonferansen 10. mars 2011

[Foredrag] 10. mars 2011

Finanstilsynet presenterte sin årsmelding for 2010 og rapporten Finansielt utsyn 2011, som er en videreføring av rapporten Tilstanden i finansmarkedet.

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario

[Foredrag] 25. januar 2011

Foredrag holdt av Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo ved årets forsikringskonferanse 25. januar 2011.

Utviklingen i europeisk regelverk og finanstilsyn

[Foredrag] 1. september 2010

Foredrag av Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo på Risk Forum 1. september 2010.

Hva har vi lært av finanskrisen? Myndighetenes erfaringer og veien videre

[Foredrag] 24. mars 2010

Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo holdt 24. mars 2010 foredrag på Finansnæringens dag, som arrangeres av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Presentasjoner fra pressekonferansen 3. mars 2010

[Foredrag] 3. mars 2010

Finanstilsynet presenterte sin årsmelding for 2009 og rapporten Tilstanden i finansmarkedet 2009. Tilsynet presenterte også retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål.

Finanskrisen og forsikring

[Foredrag] 28. januar 2010

Foredrag holdt av direktør for finans- og forsikringstilsyn Emil Steffensen på Den Norske Forsikringsforenings årskonferanse 26. januar 2010.

Den internasjonale finanskrisen, norske finansinstitusjoner og reguleringer

[Foredrag] 3. september 2009

Foredrag av avdelingsdirektør Emil Steffensen i Risk Forum 26. august 2009

Internasjonal finansregulering etter G20

[Foredrag] 19. juni 2009

Foredrag av kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo ved Universitetet i Agder 19. juni 2009

The financial crisis and Norwegian financial institutions

[Foredrag] 8. mai 2009

Presentation by Director General Bjørn Skogstad Aamo at the Department of Economics, University of Oslo, 8 May 2009.

Hva kan finanskrisen føre med seg?

[Foredrag] 28. april 2009

Innlegg ved Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo på Terra-konferansen, 28. april 2009 i Oslo.

Finanskrisen – vil norske reguleringer bestå prøven?

[Foredrag] 23. april 2009

Foredrag av direktør Bjørn Skogstad Aamo på Norges Fondsmeglerforbunds generalforsamling i Oslo 23. april 2009.

Utfordringer for pensjonskasser og tilsyn som følge av finanskrisen

[Foredrag] 22. april 2009

Foredrag av direktør Bjørn Skogstad Aamo på Norske Pensjonskassers Forenings konferanse i Sandefjord 22. april 2009.

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding