Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

06.05.2009. Sist oppdatert: 12.10.2016 Skriv ut

Rapportering

Regnskapsførers egenmelding KRT-1005 og regnskapsførerselskapers egenmelding KRT-1004.

Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet annethvert år et dokumentbasert tilsyn overfor autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper.

Svarene vil blant annet gi grunnlag for:

  • oversikt over regnskapsførerbransjen mht struktur og sammensetning
  • statistisk informasjon om sentrale forhold 
  • prioritering vedrørende stedlige tilsyn
  • videreføring av et hensiktsmessig og aktivt tilsyn

Hvem skal levere

Skjemaet skal besvares av alle autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskaper i Norge. Vær oppmerksom på at både regnskapsførere og regnskapsførerselskaper er pliktig til å levere egenmeldingen. Det er derfor mange regnskapsførere som må levere to egenmeldinger; en egenmelding vedrørende den personlige autorisasjonen og en egenmelding vedrørende selskapets autorisasjon.
 

Elektronisk innlevering via Altinn

Besvarelse og innlevering av egenrapporteringen skal skje via Altinn  På dette nettstedet vil man også finne informasjon om pålogging til og bruk av Altinn, se venstre meny; Lær å bruke Altinn. Egenrapporteringsskjemaet vil ligge klart på hovedsiden til den personen eller det selskapet det skal rapporteres for.

Informasjon om innlevering av egenrapportering med frist 19. oktober 2016

 


 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding