Gå til innhold
06.05.2009 Skriv ut

Krav til autorisasjon

Regnskapsførerloven stiller krav til autorisasjon som regnskapsfører. Dette er både krav for å oppnå autorisasjon og krav som må være oppfylt for å beholde autorisasjonen.

Enhver som fører regnskap for andre skal være autorisert av Finanstilsynet, jf. regnskapførerloven § 1.

Som regnskapføring etter regnskapsførerloven regnes utføring av oppdragsgivers plikter etter regnskapslovgivningen og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift, jf. regnskapsførerloven § 2.

Dette omfatter alle som er regnskapspliktig etter regnskapslovgivningen, og alle som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdigavgiftsloven.

Autorisasjonsplikten gjelder uavhengig av om virksomheten drives i enkeltpersonforetak  eller i selskapsform. I et enkeltpersonforetak skal innehaver ha personlig autorisasjon. Enkeltpersonforetaket gis ikke en egen autorisasjon. Selskaper (f.eks. AS, ANS og DA) må oppfylle særlige vilkår og inneha egen autorisasjon. 

Mer om søknadsprosessen og søknadsskjema.

Mer om forskriftsbestemt unntak fra autorisasjonsplikten

 

Konsesjonskrav i virksomhetsutøvelsen

Etter at autorisasjon er oppnådd, har lovgiver stilt ytterligere krav til regnskapsførerens yrkesutøvelse.

Det følger av regnskapsførerloven § 2 annet ledd at regnskapsfører skal følge God regnskapsføringsskikk (GRFS) (lenke til regelverk).

Kravet til etterutdanning følger av regnskapsførerloven § 5, jf regnskapsførerforskriften kapittel 4.
Mer om kravet til etterutdanning

Mer om krav til virksomhetsutøvelsen
 

Hvordan si fra seg en autorisasjon?

I tilfelle en regnskapsfører eller et regnskapsførerselskap ikke lenger oppfyller vilkårene for autorisasjon og/eller ikke lenger har behov for autorisasjon, bør vedkommende si i fra seg sin regnskapsførerautorisasjon.

Slik frasigelse må skje skriftlig til Finanstilsynet eller til post@finanstilsynet.no.  Meldingen må identifisere personen eller selskapet som skal slettes med enten fødselsnummer eller organisasjonsnummer.

En frasigelse av autorisasjon kan ikke skje med tilbakevirkende kraft. Finanstilsynet gir alltid skriftlig tilbakemelding på når meldingen er behandlet og hvilken dato autorisasjonen er slettet.

RELATERT INNHOLD:

 

AUTORISASJONSPLIKTEN

Orientering vedrørende autorisasjonspliktens grenser 

Orientering vedrørende autorisasjonspliktens geografiske avgrensing

 

KONSESJONSREGISTER

Finanstilsynets konsesjonsregister gir til enhver tid oversikt over alle godkjente revisorer og autoriserte regnskapsførere.

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding