Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

06.05.2009 Skriv ut

Krav til autorisasjon

Regnskapsførerloven stiller krav til autorisasjon som regnskapsfører. Dette er både krav for å oppnå autorisasjon og krav som må være oppfylt for å beholde autorisasjonen.

Enhver som fører regnskap for andre skal være autorisert av Finanstilsynet, jf. regnskapførerloven § 1.

Som regnskapføring etter regnskapsførerloven regnes utføring av oppdragsgivers plikter etter regnskapslovgivningen og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift, jf. regnskapsførerloven § 2.

Dette omfatter alle som er regnskapspliktig etter regnskapslovgivningen, og alle som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdigavgiftsloven.

Autorisasjonsplikten gjelder uavhengig av om virksomheten drives i enkeltpersonforetak  eller i selskapsform. I et enkeltpersonforetak skal innehaver ha personlig autorisasjon. Enkeltpersonforetaket gis ikke en egen autorisasjon. Selskaper (f.eks. AS, ANS og DA) må oppfylle særlige vilkår og inneha egen autorisasjon. 

Mer om søknadsprosessen og søknadsskjema.

Mer om forskriftsbestemt unntak fra autorisasjonsplikten

 

Konsesjonskrav i virksomhetsutøvelsen

Etter at autorisasjon er oppnådd, har lovgiver stilt ytterligere krav til regnskapsførerens yrkesutøvelse.

Det følger av regnskapsførerloven § 2 annet ledd at regnskapsfører skal følge God regnskapsføringsskikk (GRFS) (pdf).

Kravet til etterutdanning følger av regnskapsførerloven § 5, jf regnskapsførerforskriften kapittel 4.
Mer om kravet til etterutdanning

Mer om krav til virksomhetsutøvelsen
 

Hvordan slette en autorisasjon?


En regnskapsfører eller et regnskapsførerselskap som ikke lenger oppfyller vilkårene for autorisasjon eller ikke lenger har behov for autorisasjon, bør slette autorisasjonen.

Ved sletting av autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap skal følgende skjema benyttes:

KRT-1030 Sletting av autorisasjon som regnskapsfører

KRT-1032 Sletting av autorisasjon som regnskapsførerselskap

Finanstilsynet vil gi skriftlig tilbakemelding når meldingen er behandlet.

 

 

RELATERT INNHOLD:

 

AUTORISASJONSPLIKTEN

Orientering vedrørende autorisasjonspliktens grenser 

Orientering vedrørende autorisasjonspliktens geografiske avgrensing

 

KONSESJONSREGISTER

Finanstilsynets konsesjonsregister gir til enhver tid oversikt over alle godkjente revisorer og autoriserte regnskapsførere.

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding