Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

20.05.2009 Skriv ut

Rapportering

Eiendomsmeglingsforetak, advokater og boligbyggelag skal innrapportere til Finanstilsynet jevnlig. Rapporteringspliktene eksisterer for å gi Finanstilsynet informasjon om i hvilken grad foretakene overholder lover og forskrifter, og for å danne et grunnlag for analyse av foretakenes virksomhet, omsetningstall og regnskap.

Halvårlig rapportering - eiendomsmeglingsforetak og boligbyggelag med tillatelse til å drive eiendomsmegling

Rapporteringsfristen er 1. mars (tall for annet halvår) og 1. september (tall for første halvår). 

Halvårlig rapportering i medhold av eiendomsmeglingsforskriften § 2-9 er med virkning fra rapporteringsperioden 1. halvår 2012 overført til Altinn. Dette gjelder både foretakenes rapportering av omsetningstall og regnskap (KRT 1012) og rapportering vedrørende klientmidler med revisors uttalelse (KRT1010). Det er ikke lenger anledning til å levere halvårsoppgaver og revisorerklæring på papir.

Elektroniske skjemaer vil være tilgjengelig i meldingsboksen til foretaket på www.altinn.no fra begynnelsen av januar og juli. 

Altinn brukersevice besvarer spørsmål i forbindelse med innlogging, navigering, delegering av roller og annen bruk av Altinn på telefon 75 00 60 00 eller e-post support@altinn.no.

Kontaktperson i Finanstilsynet er: Geir Haatveit, tlf. 22 93 98 03, haa@finanstilsynet.no.

 

Årlig rapportering - advokater

Rapporteringsfristen er 1. mars.

Rapportering i medhold av eiendomsmeglingsforskriften § 2-9 er med virkning fra rapporteringsperioden 2012 overført til Altinn. Det er ikke lenger anledning til å levere årsoppgaver på papir.

Elektroniske skjemaer (KRT-1012) vil være tilgjengelig i din personlige meldingsboks på www.altinn.no fra begynnelsen av januar. Advokater rapporterer som person, og må bruke fødselsnummer for innlogging på Altinn.

Altinn brukersevice besvarer spørsmål i forbindelse med innlogging, navigering, delegering av roller og annen bruk av Altinn på telefon 75 00 60 00 eller e-post support@altinn.no.

Kontaktperson i Finanstilsynet er: Geir Haatveit, tlf. 22 93 98 03, haa@finanstilsynet.no.

 

For sikkerhetsstillere - elektronisk innsendelse og opphør

Finanstilsynet har tatt i bruk elektronisk rapportering for registrering av nye og opphørte sikkerhetsstillelser. Altinnskjema "KRT-1026 Sikkerhetsstillelser – registreringer for sikkerhetsstillelser" vil erstatte nåværende manuelle innsendelser av nye og opphørte sikkerhetsstillelser. Heretter skal følgende rapporteringsskjema benyttes:

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Finanstilsynet/Sikkerhetsstillelser/

Utenlandske sikkerhetsstillere Elektronisk innrapportering av sikkerhetsstillelser i Altinn fordrer at foretaket har et norsk organisasjonsnummer. Utenlandske forsikringsselskaper må derfor fortsette å sende inn nye og opphørte sikkerhetsstillelser manuelt.

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding