Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

23.04.2009. Sist oppdatert: 07.02.2017 Skriv ut

Krav til konsesjon

Informasjon og søknadsskjemaer om tillatelse (konsesjon) til å drive eiendomsmegling for personer og foretak.

Søknad om endring av fagansvarlig

Søknad om endring av fagansvarlig må sendes av foretakets ledelse. Fagansvarlig skal i tillegg sende inn egnethetsvurderingsskjema samt politiattest ikke eldre enn tre måneder.

Skjema for egnethetsvurdering/skifte av styremedlemmer, daglig leder og fagansvarlig

Det er ikke noe særskilt skjema for søknaden fra foretakets ledelse.

Ved søknad om delt fagansvar, viser vi til rundskriv 16/2010 punkt 2.

 

Personlige tillatelser

Oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som avholder eksamener godkjent av Finanstilsynet.

For å søke om eiendomsmeglerbrev må søker dokumentere bestått eiendomsmeglerstudium samt relevant praksis.

Jurister med relevant praksis kan søke om å være fagansvarlig og ansvarlig megler i eiendomsmeglingsforetak.

(Det er ikke lenger mulig å søke om tillatelse som ansvarlig megler etter overgangsreglene ifm. ny eiendomsmeglingslov. Frist for å søke var 31. desember 2012).

Finanstilsynet behandler ikke søknader som ikke sendes inn via Altinn.


Foretakstillatelse

For å drive eiendomsmeglingsvirksomhet i Norge kreves tillatelse (konsesjon) som eiendomsmeglingsforetak. Eiendomsmeglingsforetaket må tilfredsstille lovkravene som gjelder for virksomheten, jf. eiendomsmeglingsloven kapittel 2. Blant annet stilles det krav til forsvarlig egenkapital, en fagansvarlig som enten er eiendomsmegler, advokat eller jurist med tillatelse, samt Finanstilsynets godkjennelse av foretakets styre, eiere og ledelse.

Finanstilsynet foretar særskilt egnethetsvurdering av foretakets styremedlemmer, daglig leder og fagansvarlig i forbindelse med konsesjonsbehandlingen og senere endringer i eierforhold og ledelse. Se nærmere om dette i rundskriv nr. 14/2015.

Med virkning fra 1. januar 2017 vil Finanstilsynet ikke lenger behandle søknader om foretaksbevilling som ikke er innsendt via Altinn.

 

Lovbestemmelser

Kravene for tillatelse til å drive eiendomsmegling for foretak følger av eiendomsmeglingsloven kapittel 2. 

Kravene for personlige konsesjoner på eiendomsmeglingsområdet følger av eiendomsmeglingsloven kapittel 4.

 

Klageadgang

Søker har klageadgang etter  forvaltningsloven § 28.

 

Behandlingstid

Normal saksbehandlingstid er 3-4 uker, regnet fra det tidspunktet komplett søknad med alle relevante vedlegg er mottatt av Finanstilsynet.

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding