Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

20.05.2009 Skriv ut

Lover og forskrifter

Lenker til lover og forskrifter for eiendomsmegling

Eiendomsmeglingsloven
Eiendomsmeglingsforskriften
Forskrift om årsregnskap m.m. for eiendomsmeglere
Forskrift om overgangsregler til ny eiendomsmeglingslov

Forskrift om risikostyring og internkontroll (Internkontrollforskriften)

Lov om hvitvasking
Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv
Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)


Tidligere lov

Lov om eiendomsmegling


Forarbeider til eiendomsmeglingsloven/forskriften

NOU 2006:1 Eiendomsmegling
Ot.prp.nr. 16 (2006-2007) om lov om eiendomsmegling
Kredittilsynets høringsnotat av 22. juni 2007: Forslag til eiendomsmeglingsforskrift og overgangsregler for ny eiendomsmeglingslov
Kredittilsynets høringsnotat av 26. mars 2008: Forslag til endring i eiendomsmeglingsforskriften
Kredittilsynets høringsnotat av 2. juni 2009: Forslag til endring i lov og forskrift om eiendomsmegling

Høringsnotat av 4. september 2009 om forslag til endring av eiendomsmeglingsforskriften på bakgrunn av tjenesteloven
Høringsnotat av 7. januar 2009 om gjennomføring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet for eiendomsmegling

Prop. 84 L (2009-2010) Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon)

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften av 30. september 2010

Prop. 107 L (2011-2012) Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør) av 16. mars 2011  (feildatert 16. mars 2010)

Prop. 188 L (2012-2013) Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) 

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften (skriftlige budrunder)

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding