Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Markedsadvarsel for Norsk Eiendomsmegling

17. januar 2017

Finanstilsynet gjør oppmerksom på at det spanskregistrerte foretaket Connect Real Estate S.L. ved merkenavnet Norsk Eiendomsmegling ikke har tillatelse til å drive virksomhet etter norsk lov om eiendomsmegling. Etter det opplyste har foretaket kjøpt kundeportefølje og markedsføringskonsept av det spanskregistrerte foretaket Norsk Boligformidling SL.

Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen i forbindelse med bolighandel

21. september 2016

Foredrag holdt av direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy på Eiendom Norges bransjemøte 21. september 2016.

Vurdering av behov for endringer i reglene om oppgjør av eiendomshandler

28. juni 2016

Rapport fra arbeidsgruppe oversendt Finansdepartementet

Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for eiendomsmeglingsforetak

15. april 2016

Finanstilsynet har i 2016 laget en ny veiledning for eiendomsmeglingsforetakene. Samtidig er det laget en tilsynsmodul med kontrollspørsmål rettet mot eiendomsmeglingsforetakene.

Klientkonto i eiendomsmeglingsvirksomhet

7. mars 2016

Likelydende brev av 7. mars 2016 til banker med informasjon som gjelder klientkontoer for eiendomsmeglingsvirksomhet.

Endring i krav til praktisk erfaring for eiendomsmeglere

14. desember 2015

Finansdepartementet fastsatte 11. desember endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag for å få eiendomsmeglerbrev.

Formidling av kontraktsposisjonar

3. juni 2015

Rundskriv 6/2015

Se flere ...

Tilsynet med eigedomsmekling omfattar føretak som har løyve til å drive eigedomsmekling og advokater som har stilt sikkerheit for eigedomsmekling.

Finanstilsynet fører kontroll med at føretaka og advokatane driv meklinga i samsvar med krava som følgjer av lov og forskrift, mellom anna at verksemda er i samsvar med kravet om god meklarskikk.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding