Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Rundskriv, 21/2016
22.12.2016 Skriv ut

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2016

Rundskrivet gjeld for:
Forretningsbankar
Sparebankar
Kredittføretak
Finansieringsføretak
Filialar (NUF) av utanlandske bankar, kreditt- og finansieringsføretak

Rundskriv 21/2016:
Rapportering i samband med årsoppgjeret 2016 (pdf)

Spørsmål kan rettast til den aktuelle institusjonen ved kontaktpersonane under:

Finanstilsynet
E-post: rapporteringF2@finanstilsynet.no
Seksjon for analyse og rapportering
Gunnar Almklov / Kaia Solli
Tlf.: 22 93 98 00
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Statistisk sentralbyrå
E-post: s290fifo@ssb.no
Seksjon for finansielle føretak
Tlf.: 21 09 00 00
Postboks 8131 Dep
0033 Oslo

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding