Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Rundskriv, 17/2016
08.12.2016 Skriv ut

Foretakenes beregning og offentliggjøring av motsyklisk kapitalbufferkrav

Rundskrivet gjelder for:
Banker
Kredittforetak
Holdingforetak i finanskonsern
som ikke er forsikringskonsern
Finansieringsforetak
Verdipapirforetak
Forvaltningsselskaper for verdipapirfond
som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning


Rundskriv 17/2016:
Foretakenes beregning og offentliggjøring av motsyklisk kapitalbufferkrav (PDF)

Vedlegg:
Vedlegg I: Standardtabell for offentliggjøring av opplysninger om foretaks overholdelse av kravet om motsyklisk kapitalbuffer (Excel-format) (PDF-format)
Vedlegg II: Veiledning til offentliggjøring og bruk av standardtabeller (PDF)


Kontaktpersoner:
Førstekonsulent Håkon Rysst Heilmann, tlf.: 22 93 96 28
Spesialrådgiver Ingvild Eide Sanden, tlf.: 22 93 96 48

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding