Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Rundskriv, 18/2016
13.12.2016 Skriv ut

Eksterne kredittvurderinger og risikoklasser

Rundskrivet gjelder for:
Banker
Kredittforetak
Finansieringsforetak
Holdingforetak
Verdipapirforetak
Forvaltningsselskap for verdipapirfond og
forvaltere av alternative investeringsfond
som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning
Forsikringsforetak
Pensjonskasser


Rundskriv 18/2016:
Eksterne kredittvurderinger og risikoklasser (pdf)


Kontaktpersoner:
CRD IV-foretak:
Seniorrådgiver Ingrid Hyggen, tlf.: 22 93 99 07
 
Forsikringsforetak, pensjonskasser og holdingforetak i forsikringskonsern:
Spesialrådgiver Jan Hagen, tlf.: 22 93 98 62


Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding