Gå til innhold
Rundskriv, 28/2011
04.11.2011 Skriv ut

Lov om verdipapirhandel – enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Rundskrivet gjelder for:
Verdipapirforetak
Forvaltningsselskaper
Noterte foretak/utstederforetak

Rundskriv 28/2011:
Lov om verdipapirhandel – enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 (pdf)

Kontaktpersoner:
Spesialrådgiver Caroline Lium-Valmot, tlf. 22 93 98 30
Seniorrådgiver Mette Schjelderup Olaisen, tlf. 22 93 97 96