Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Pressemelding, 2/2017
23.02.2017 Skriv ut

Økte utlånstap og svakere resultater i bankene

Høyere utlånstap for noen av de større bankene førte til svakere samlede resultater for norske banker i 2016 enn i 2015. Det var i 2016 en betydelig nedgang i utlånsveksten fra filialer av utenlandske banker.

Egenkapitalavkastningen i norske banker falt fra 12, 2 prosent i 2015 til 10,9 prosent i 2016. Det er i hovedsak betydelig tap på utlån til offshorenæringen i de større bankene som bidrar til de økte tapene. For norske banker samlet utgjorde tapene 0,36 prosent av utlån i 2016, en dobling sammenlignet med 2015. Bankenes gruppemessige tapsnedskrivninger var ved utgangen av 2016 43 prosent høyere enn året før, mens de individuelle tapsnedskrivningene var 17 prosent høyere. Mellomstore og mindre banker har mindre eksponering mot offshore og lavere utlånstap. Lavere finansieringskostnader, både på verdipapir- og innskuddsfinansiering, bidro til bedring i netto renteinntekter fra 2015 til 2016. Nedgangen i bankenes resultater ble i tillegg dempet av betydelige gevinster ved salg av eierinteresser i Visa Europe.

Utlånsveksten i norske banker var 3,5 prosent i 2016. Utlån til personkunder, hovedsakelig lån med pant i bolig, vokste fortsatt sterkt med hele 7,2 prosent siste år, mens utlånsveksten til innenlandske bedriftskunder var 0,7 prosent. Veksten i utlån fra filialer av utenlandske banker falt betydelig i 2016, både for person- og bedriftskunder, etter å ha økt sterkt i 2015. For bedriftskundene falt utlånsveksten fra 21 prosent i 2015 til under 5 prosent i 2016. For personkunder var veksten om lag som for de norske bankene i 2016, etter å ha vokst med 19 prosent året før. Veksten i forbrukslån i det norske markedet økte fra 10 prosent i 2015 til 15,3 prosent i 2016. Mislighold på forbrukslån er generelt høyere enn for andre lån i banker og finansieringsforetak, og utgjorde nær 8 prosent ved utgangen av 2016.

Livsforsikringsforetakenes bokførte avkastning i kollektivporteføljen, som hovedsakelig består av kontrakter med årlig garantert avkastning, var 4,8 prosent, mens den verdijusterte avkastningen var 5,2 prosent. Begge avkastningsmål var høyere enn i 2015. Renteinntektene har falt i flere år som følge av det lave rentenivået, og ble ytterligere redusert fra 2015 til 2016. Med et vedvarende lavt rentenivå kan det fremover bli utfordrende å oppnå en avkastning utover rentegarantien når obligasjoner som kommer til forfall må reinvesteres til lavere rente. Livsforsikringsforetakene hadde en betydelig økning i utlån og fordringer til amortisert kost i 2016, i hovedsak gjennom overføring av boliglån og andre utlån fra bankene.

Også pensjonskassene hadde noe bedre avkastning i 2016 enn i 2015. Bokført avkastning var 5,1 prosent, mens verdijustert avkastning var 5,3 prosent, som er om lag samme nivå som i livsforsikringsforetakene. Aksjeandelen i pensjonskassene utgjør 36 prosent av kollektivporteføljen, mot 15 prosent i livsforsikringsforetakene.

Resultat før skatt i de norske skadeforsikringsforetakene økte i 2016 sammenlignet med året før. Økte finansinntektene bidro til bedringen, mens resultatet fra forsikringsdriften var uendret. Combined ratio var 86,5 prosent for skadeforsikringsforetakene samlet, som er om lag på samme nivå som året før.


Kontaktpersoner:
Direktør for finans- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen, tlf. 22 93 98 70
Spesialrådgiver Leif Granli, tlf. 22 93 98 57
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktpersoner i kommunikasjonsstaben:
Kommunikasjonsstabens pressetelefon: 409 00 350

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding