Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

10.03.2017 Skriv ut

Tilbakekall av tillatelsen til Norkreditt AS - begjæring om midlertidig forføyning er ikke tatt til følge og vedtaket er iverksatt

Ved dom og kjennelse av 9. mars 2017 ved Oslo Byfogdembete, er begjæring om midlertidig forføyning ikke tatt til følge. Dette innebærer at Justis- og beredskapsdepartementets vedtak om tilbakekall av Norkreditt AS’ inkassobevilling er iverksatt.

Sikkerhetsstiller, Tryg Forsikring, vil besørge at innbetalte midler til Norkreditt AS’ klientkonto blir håndtert, samt at inkassoporteføljer blir tilbakeført til de respektive kravshavere/kreditorer. Alternativt - og i så fall i samråd med kreditorene - overføres porteføljene til annet foretak med inkassobevilling eller advokat, for videre behandling.
Sikkerhetsstillers kontaktperson er advokat Rønnaug Ringstad, epost: ronnaug@advokatringstad.no.

Praktiske opplysninger til skyldnere:

  • At inkassobevillingen til Norkreditt AS er tilbakekalt, har ingen konsekvenser for krav tilhørende de aktuelle oppdragsgiverne. Krav opphører ikke selv om inkassoforetaket som har hatt kravene til inndrivelse, ikke lenger kan drive inkassovirksomhet.
  •  Krav Norkreditt AS har fremmet på vegne av kreditor, og som ikke er bestridt, kan betales på ordinær måte til Norkreditt AS’ klientkonto. Skyldner forhindrer da at det påløper ytterligere renter og fremtidige ytterligere salær på kravet. Finanstilsynet anbefaler å sørge for å ha tilstrekkelig dokumentasjon på at kravet er betalt.
  • Dersom krav Norkreditt AS har fremmet på vegne av kreditor bestrides, bør det rettes skriftlig henvendelse om dette til kravshaver/kreditor, for eksempel ved e-post. Man bør ta kopi av henvendelsen, slik at det kan dokumenteres at kravet er bestridt. Kravshaver, eller inkassoforetak/ advokat som eventuelt viderefører inndrivelsen av Norkreditt AS’ inkassoportefølje, må forholde seg til fremsatte innsigelser mot krav.
  • Øvrig forbrukerinformasjon om inkassovirksomhet er tilgjengelig på Finanstilsynets nettsider for Forbrukerinformasjon.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding