Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

16.01.2017 Skriv ut

Svar på høringsnotater fra Baselkomitéen om tilpasning av kapitalreglene til nye nedskrivningsregler for tap (IFRS 9)

Baselkomitéen foreslår ulike alternativer for tilpasning av kapitalreglene til nye nedskrivningsregler.

Et alternativ som foreslås, er å fastsette en nærmere definisjon av generelle tapsavsetninger som kan innregnes i tilleggskapitalen. Et annet alternativ er å introdusere en beregning av forventet tap for standardmetoden slik at det gjøres en sammenligning med de regnskapsmessige tapsavsetningene på tilsvarende måte som etter IRB-metoden. Baselkomitéen ber også om synspunkter på om et alternativ som i større grad er basert på regnskapsbestemmelsene, kan være å foretrekke.

Finanstilsynet og Norges Bank understreker at de strenge kravene til tapsnedskrivninger som følger av nye regnskapsregler ikke må utvannes ved at deler av avsetningene inkluderes i den ansvarlige kapitalen.  I høringssvaret støttes et alternativ som i større grad er basert på regnskapsbestemmelsene slik at det bare gjøres justeringer i kapitalsammenheng i forhold til IFRS 9 trinn 1 og for de tilsvarende engasjementene etter FASBs standard.

Vedlegg:
Felles høringssvar fra Finanstilsynet og Norges Bank (pdf)

Aktuelle dokumenter fra Baselkomitéen:

Regulatory treatment of accounting provisions:
http://www.bis.org/bcbs/publ/d385.pdf 

Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach and transitional arrangements:
http://www.bis.org/bcbs/publ/d386.pdf

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding