Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

13.01.2017 Skriv ut

Informasjon vedrørende tilbakekall av tillatelsen til Norkreditt AS til å drive inkassovirksomhet

I vedtak av 23. mai 2016 fattet Finanstilsynet vedtak om tilbakekall av Norkreditt AS' tillatelse til å drive fremmedinkassovirksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet har i brev av 2. januar 2017 opprettholdt Finanstilsynets vedtak om å tilbakekalle inkassobevillingen til Norkreditt AS. Dette innebærer at Norkreditt AS ikke lenger har tillatelse til å drive inkassovirksomhet.

Finanstilsynet er kjent med at de som forsøker å kontakte Norkreditt AS vedrørende løpende inkassohenvendelser blir henvist til Finanstilsynet.

Inntil videre kan de som har mottatt krav forholde seg til dette på følgende måte:

• Mottatte krav som ikke er bestridt kan betales som vanlig. Disse blir registrert på inkassoforetakets klientkonto. Skyldner forhindrer da at det påløper ytterligere renter og salærer på kravet. Finanstilsynet anbefaler å sørge for å ha tilstrekkelig dokumentasjon på at kravet er betalt.

• Hvis man har mottatt krav man mener er feilaktige, bør det rettes skriftlig henvendelse til Norkreditt  AS for eksempel ved e-post. Man bør ta kopi av henvendelsen, slik at det kan dokumenteres at kravet er bestridt. Hvis innsigelsen på kravet ikke ansees som åpenbart grunnløs, skal kravet anses som omtvistet og behandles i forliksrådet dersom man ikke kommer til enighet. Den som skal avvikle eller overta inkassovirksomheten må da forholde seg til tidligere fremsatte innsigelser til Norkreditt AS.

Øvrig forbrukerinformasjon om inkassovirksomhet er tilgjengelig på Finanstilsynets nettsider for Forbrukerinformasjon.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding