Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

22.12.2016 Skriv ut

Finanstilsynet har fastsatt forskrift med endring til forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften

Finanstilsynet har fastsatt endringer i forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften. Endringene tilsvarer kommisjonsforordning (EU) 2016/467, som inneholder endringer i kommisjonsforordning (EU) 2015/35.

Det nye europeiske soliditetsregelverket for forsikringsforetak, Solvens II, trådte i kraft 1. januar 2016. Finanstilsynet fastsatte i den sammenheng forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften. Forskriften inneholder regler tilsvarende gjennomføringsbestemmelsene (nivå 2-bestemmelsene) til Solvens II-direktivet, gitt i kommisjonsforordning (EU) 2015/35.

Denne forskriften endres nå gjennom fastsettelsen av forskrift om endring av forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften. Disse endringene tilsvarer endringene i kommisjonsforordning (EU) 2015/35 som følger av kommisjonsforordning (EU) 2016/467. Forskriftsteksten er basert på en uoffisiell oversettelse fra Finanstilsynet.

Den største endringen som følger av forskriften gjelder særskilte regler for infrastrukturinvesteringer i beregningen av solvenskapitalkravet. I tillegg gjøres det endringer for å tilrettelegge for europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF) og eiendeler handlet på multilaterale handelsfasiliteter, samt utvidelse av omfanget av overgangsreglene for aksjer. Det rettes også noen feil. Finanstilsynets forslag til endringsforskrift har vært på høring. I den fastsatte forskriften er det er ikke gjort materielle endringer i forhold til forslaget som var på høring.

Forskriften er utformet som en midlertidig løsning som følge av at kommisjonsforordningen foreløpig ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Etter at forordningen er tatt inn i EØS-avtalen vil den bli gjennomført etter normal prosedyre hvor det henvises til Utenriksdepartementets offisielle oversettelse. Det vil da kunne bli enkelte språklige endringer som følge av justeringer av oversettelsen.

Vedlegg:

Forskrift om endring av forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften
Vedlegg til forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften – oppdatert

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding