Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

12.01.2011 Skriv ut

Innføring av revisorregisternummer – alle revisorer må kontrollere sine opplysninger

Nå må alle godkjente revisorer som skal påta seg årsregnskapsrevisjon eller bekrefte opplysninger overfor offentlige myndigheter ha et revisorregisternummer. Det ble foretatt en automatisk tildeling av revisorregisternummer 11. januar 2011. Revisorregisternummeret fremkommer nå av Revisorregisteret, jf. Finanstilsynets konsesjonsregister.

Revisorer som står oppført med revisorregisternummer er ansvarlige revisorer og dermed forpliktet til å oppfylle lovkravene om etterutdanning og sikkerhetsstillelse m.m. Revisorer som ikke står oppført med revisorregisternummer kan ikke påta seg årsregnskapsrevisjon eller attestere overfor offentlige myndigheter. Alle revisorer må snarest sjekke opplysningene om seg selv i Revisorregisteret.

Også de som ikke skal ha revisorregisternummer må foreta en kontroll
Alle godkjente revisorer er oppført i Revisorregisteret, dvs. også revisorer som ikke kan påta seg årsregnskapsrevisjon eller bekrefte opplysninger overfor offentlige myndigheter. Slike revisorer skal ikke ha revisorregisternummer. Den enkelte godkjente revisor må derfor kontrollere om de registrerte opplysningene om seg selv er korrekte, herunder at de ikke nå er registrert med et revisorregisternummer. Dette gjøres ved slå opp i Finanstilsynets konsesjonsregister.  Revisorer som er tildelt revisorregisternummer, uten at revisor oppfyller kravene i revisorloven § 3-7 , må gi melding til Finanstilsynet som da tilbakekaller revisorregisternummeret. Slik melding kan gis på e-post til post@finanstilsynet.no.

Hva hvis du hadde sikkerhet per 31. desember 2010, men ikke er blitt tildelt revisorregisternummer automatisk?
Den automatiske tildelingen av revisorregisternummer er basert på hvilke revisorer Finanstilsynet hadde registrert sikkerhetsstillelse for per 31. desember 2010. De som per i dag ikke har fått tildelt et revisorregisternummer, men som mener at de skal ha det, må ta kontakt med sin sikkerhetsstiller (ikke Finanstilsynet). Finanstilsynet vil da forholde seg til melding fra sikkerhetsstiller om det var stillet sikkerhet per 31. desember 2010.

Hvordan skjer senere tildelinger av revisorregisternummer? 
Revisorer som skal ha adgang til å påta seg årsregnskapsrevisjon eller bekrefte opplysninger overfor offentlige myndigheter, må fra 2011 søke særskilt om å få tildelt et revisorregisternummer. På Finanstilsynets nettsted er det lagt ut søknadsskjema. Finanstilsynet vil blant annet kontrollere at det er stillet sikkerhet og at etterutdanningskravet er oppfylt før tildeling av revisorregisternummer skjer.

Godkjentdato [tekst lagt til 14.01.2011
Ved den automatiske tildelingen av revisorregisternummer er godkjentdato knyttet til første gang Finanstilsynet mottok melding fra sikkerhetsstiller om at det var stilt sikkerhet for revisor etter revisorloven § 3-7, jf. revisorloven kapittel 8 og forskrift om revisjon og revisorer kapittel 3.

Ved senere tildelinger vil godkjentdato være vedtaksdatoen for tildelingen av revisorregisternummeret.

Tidligere informasjon m.m.
Det vises til Finanstilsynets brev av 14. desember 2010 til alle revisorer, der det er gitt informasjon om tildelingen av revisorregisternummer.
Det er gjennomføringen av revisjonsdirektivet i norsk rett som er bakgrunnen for tildelingen av revisorregisternummer. Også andre bestemmelser i revisorloven, herunder i Revisorregisteret, er endret. Finanstilsynet benytter den adressen som er registrert i Folkeregisteret. Ønske om annen registrert adresse kan ikke etterkommes. 
 
 

    

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding